Selay Kurdoğlu

Eğitim Aldığı Kurum :

Eğitmenleri :

Yogik Soy Ağacı :

Soy Taşıyıcı Eğitmeni :

Uzmanlık Alanı:
Asana | Meditasyon | Nefes | Terapi

Çalışma Günleri:
Salı | Perşembe | Cumartesi
Adres:


Bakırköy
İstanbul

Türkiye

İletişim:

E-posta: Selaykurdoglu@hotmail.comKategori: Egitmen