Üye Girişi

 

YOGA EĞİTMENLERİ İÇİN ETİK DEĞERLER KILAVUZU

Bütün bir yaşam biçimi olarak yoga etik değerler içerir. Sanskrit dilinde  yama ve niyama olarak bilinen bu değerler Patanjali’nin yoga sutralarında aktardığı sekiz basamaklı yolun ilk iki basamağını oluşturur. Patanjali’nin yoga sutralarına göre beş tane yama vardır: Şiddetsizlik (ahimsa), doğruluk (satya), çalmama (asteya), temizlik (brahmacarya) ve sahiplenmeme (aparigraha).

Yoga’nın temel metinlerinde nezaket, merhamet, cömertlik, sabır, yardım-severlik, affedicilik, saflık gibi daha farklı erdemlerden de bahsedilir. Tüm bu erdemler ‘iyi karakter’ ile özdeşleştirilir ve bu erdemlerin en yüksek ifadesi yoganın büyük ustalarında tezahür eder.

Çağdaş yoga eğitmenlerinin yaşamları da yoganın etik prensipleriyle uyum içinde olmalıdır. Çünkü eğitmenlerin öğrencilerine karşı büyük sorumlulukları vardır ve yoganın yüksek erdemleri kendilerinde tezahür etmelidir.

Aşağıdaki kılavuz, yogadaki bilgeliğin çağdaş dünyamıza uygun hale getirilmiş  bir uyarlamasıdır.

1. Yoga eğitmenleri kendilerinin de uzun bir öğretmenler silsilesinde yerlerinin olabileceği bilinciyle yoga öğretmenin asil ve yüce bir çaba olduğunun bilincinde olmalıdır.

2. Yoga eğitmenleri yogayı yaşam biçimi olarak benimsemelidir. Bu da yoganın temel ahlaki prensiplerine uyum sağlamayı ve yaşam stillerini doğaya saygılı bir tavır içinde sürdürebilmelerini gerektirir.

3. Yoga eğitmenleri profesyonel yeterlilik ve bütünlük standartlarını eksiksiz olarak yerine getirebilmelidir.

4. Yoga eğitmenleri yoganın özüne özellikle de öğrettikleri yoga stilinin teorik ve uygulama kısmına sadık kalmalıdır.

5. Yoga eğitmenleri madde bağımlılığından uzak olmalıdır. Alkol veya kimyasal bir madde kullandıysa bunlardan özgürleşene kadar eğitim vermemelidir. Kendisini bağımlılıktan özgürleşmek için bir destek grubuna katılmak dahil gerekli her şeyi yapmalıdır.

6. Yoga eğitmenleri öğrencileri ve diğer insanlarla iletişimlerinde doğruluk ilkesine bağlı kalmalıdır. Özellikle de yoga eğitmenliklerine ilişkin eğitimlerini ve deneyimlerini doğru tanıtma konusunda doğruluktan taviz vermemelidir.

7. Yoga eğitmenleri öğrencilerin fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal gelişimlerini desteklemelidir.

8. Yoga eğitmenleri gerekli tıbbı yeterlikten yoksun oldukları takdirde tıbbi ve/veya öyle algınabilecek tavsiyeler vermekten kaçınmalıdır.

9. Yoga eğitmenleri dil, din, ırk, millet, cinsiyet, cinsel eğilim ayırımı,  sosyal ve maddi statü gözetmeksizin tüm öğrencileri kabul etmeye hazır olmalıdır.

10. Yoga eğitmenleri fiziksel özürleri olan öğrencileri, onlara ders verme yeterlikleri varsa kabul etmeye istekli olmalıdır.

11. Yoga eğitmenleri öğrencilerine saygıyla yaklaşmalıdır.

12. Yoga eğitmenleri kendi fikirlerini öğrencilere zorla dayatmaya çalışmamalı, her bireyin kendi dünya görüşü, fikirleri ve inançları olduğunu kabul etmelidir. Aynı zamanda, yoga eğitmenleri yoganın insanın kişiliğini, hal, tavır ve düşüncelerini değiştirerek, derin bir dönüşüme hizmet eden bir bilim olduğunu öğrencilerine anlatmalıdır. Öğrenci değişime açık değilse, ya da öğrencinin fikirleri kendi ile yogik öğreti arasına engeller koyuyorsa yoga eğitmenleri öğrenciyle yaptığı çalışmayı azaltabilir ya da öğretmen-öğrenci ilişkisini arkadaşça bir yolla sona erdirebilir.

13. Yoga eğitmenleri öğretmen-öğrenci iletişiminde yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek her türlü davranıştan kaçınmalıdır.

14. Yoga eğitmenleri öğrencilerinin güvenini zedeleyecek her türlü davranıştan ve öğrencileri kendilerine bağımlı hale getirmekten kaçınmalı, bunun yerine kendi iç özgürlüklerini bulma konusunda onları desteklemelidir.

15. Yoga eğitmenleri iç ve dış mekanlarda uygun ve güvenli ortamı yaratmakla yükümlüdür.

16. Yoga eğitmenleri diğer yoga okulları, eğitmenleri ve geleneklerine karşı hoşgörü geliştirmelidir. Yapılacak bir eleştiri varsa bu, adil olmalı ve gerçeklerden yola çıkılarak dile getirilmelidir.

17. Yoga eğitmenleri geleneksel yogik kurallara bağlı olmanın yanısıra, yaşadıkları coğrafi bölgenin geleneksel yapısını da dikkate  almalıdır.

18. Yoga eğitmenleri kendi öğrettikleri tarzda kendilerini geliştirmek ve derinleşmek adına yaşam boyu eğitimlerine, öğretimlerine devam etmelidirler. Mesleki eğitim/öğretim her meslekte olduğu gibi yoga alanında da çok önemli ve değerlidir.